image

Aa

image

image

Start Tempolex

Better reading

Tempolex better reading

Hensikten med «Tempolex better reading» er å automatisere basisferdigheter i engelsk med mål å fremme innholdsforståelse. For noen elever er progresjonen i timene for raskt. De blir etter kort tid hengende etter. Ved å øve om igjen og om igjen, slik at eleven blir trygg på at han kan både betydningen til ordet og uttaler det riktig, øker sjansen for at eleven tørr å benytte sine engelsk-kunnskaper aktivt. Tørr en å snakke får en mer trening og en lærer mer. Noen elever trenger ekstra øving for å bli trygge nok til å si noe i andres påhør. Tørr eleven snakke får han naturlig trening. Sier han ikke noe uteblir fremgangen og avstanden til de andre øker raskt. Noen trenger også å øve om igjen og om igjen for å få til riktig uttale. Sikrer en at eleven lærer riktig uttale tidlig vil eleven etter hvert i større grad uttale nye ord han lærer med riktig uttale. En postiv sirkel er skapt.

Øving med «Tempolex better reading» har tre hovedhensikter:
1. Bedre leseflyt på engelsk
    a. Enkeltord
        i. Høyfrekvente ord.
        ii. Ord med krevende bokstav- og/eller lydkombinasjoner.
    b. Tekst
        i. Tekster med svært høyfrekvente ord.
        ii. Tekster fra dagliglivet og fra skolelivet.


2. Bedre engelsk-uttalen
    a. Automatisere lydene til bokstavene i alfabetet.
    b. Automatisere uttalen til de 44 lydene i det engelske språket.
    c. Øving på uttale av høyfrekvente ord.
    d. Øving på uttale av ord som er krevende for skandinaver å uttale.
    e. Øve på ord som ikke nødvendigvis er krevende å uttale, men som en må vite hvordan uttales for å uttale ordet riktig. Det kan for eksempel være uttalen for bokstavrekken ugh.


3. Automatisere tallbenevning: Kunne si det engelske ordet for et hvilket som helst tall umiddelbart når tallene presenteres i tilfeldig rekkefølge (viktigst i tall-område 0-31 – dernest 0 til 100). Det å kunne benevne et hvilket som helst tall mellom 0 og 100 gjør det enklere for eleven å samtale og svare på spørsmål i timene, fordi mange av spørsmålene krever at en svarer med et tall. En god del elever må telle seg frem til det tallet de skal svare for å vite hva tallet heter. Det er lite funksjonelt og fører gjerne til at eleven lar være å si noe, for å unngå å dumme seg ut.

Programmet kan benyttes:

- I ordinær undervisning: Innøving av lyder og ord som er krevende å uttale. Øving individuelt, i gruppe og i klasse (i kor).

- I spesialundervisning: Øving i liten gruppe og/eller individuelt på en rekke forskjellige måter og med forskjellig målsettinger. For de som har et særlig opplæringsbehov.

- I hjemmet: Først og fremst øving for å bedre leseflyt. For de yngste og for de med særlige opplæringsbehov uansett alder.

Slik øvingsprogrammet fremstår i dag er det egnet for alle elever i første til og med tredje trinn. Det er ellers egnet for elever med moderate til store spesialpedagogiske behov på barneskolen, og for de med store spesialpedagogiske behov på ungdomsskolen og i videregående.


Øvingsprogrammet har ikke integrert talesyntese, men kan benyttes sammen med talesyntese.