image

Aa

image

image

Start Tempolex

Administrator

Administrasjon

Tempolex-administrator har følgende ansvarsområder:

  1. Gi tilgang til lærere som skal øve med Tempolex.

  2. Slette lærere (som ikke skal benytte Tempolex lengre).

  3. Gi elever ny lærerkontakt dersom en lærer slutter eller en elev får ny lærer.

  4. Ha tilsyn med at lærere sletter elever etter endt øving og sletter «gamle» øvingsdata.

Administratortilgangen gir ellers oversikt over skolens abonnement og relasjon til Tempolex. Det vil si hvor mange tilganger skolen har og hvilke Tempolex-moduler skolen har tilgang til.

Det anbefales at skolen har to Tempolex-administratorer. Det gjør bruken av systemet mindre sårbart.

Veileder for Tempolex-administrator

Lærer har følgende ansvarsområder:

  1. Overordnet pedagogisk ansvar for øvingen.

  2. Gi tilgang til elever.

  3. Slette elever som har sluttet ved skolen eller som ikke skal øve mer med Tempolex.

  4. Slette gamle øvingsdata for elever som fortsatt øver, eller som det er planlagt skal øve mer senere. Øvingsdata bør ikke lagres mer enn tre måneder.

  5. Øvingsdataene skal slettes etter endt skoleår, for alle elever. Det er ikke noe poeng å se tilbake på gamle øvingsdata. Det viktige er å følge utviklingen når øving pågår.

  6. Lærer kan lage egne ordlister og slette dem.

Veilederen for lærere viser hvordan en legger til nye elever, hvordan en sletter elever eller øvingsdata og hvordan en kan lage og slette ordlister. Det kan gjennomføres øving fra lærermodus, men det anbefales at det øves fra elevmodus. Veilederen viser også hvordan en stiller inn programmet for å øve med elever. For informasjon om hvordan øvingen skal gjennomføres, se de respektive leseveilederne (under knappene «Bedre lesing», «Matematikk», «Better reading» og «Bedre uttale»).

Administrasjonsveileder for lærere som leder øving med Tempolex

Måling av ferdigheter

I dataprogrammene til Tempolex er måling av effekt av øving en viktig del av metoden. Artikkelen nedenfor redegjøre for måling av effekt av øving etter metoden presisjonsopplæring.

To norskspråklige artikler som omhandler måling av effekt av øving med metoden presisjonsopplæring: