image

Aa

image

image

Start Tempolex

Automatisering av plusstabellen

Det aller viktigste i matematikk de første årene på skolen er å automatisere plusstabellen. Plusstabellen er grunnlaget for all matematikk. En automatisert plusstabell fører til at eleven regner raskere og får følgelig tid til å jobbe mer med forståelse.

Er ikke plusstabellen automatisert for summer i området 0 til 20, for elever på høyere klassetrinn, er det nødvendig å iverksette tiltak slik at alle får en automatisert plusstabell. Det er et avgrenset prosjekt som kan gjennomføres på noen uker, for de alle fleste.