image

Aa

image

image

Start Tempolex

Hva er Tempolex?

Tempolex er et øvingssystem for mengdetrening og automatisering av grunnleggende ferdigheter, i basisfagene i skolen.

Tempolex består av fem øvingsmoduler

1) «Tempolex bedre lesing», bokmål og nynorsk. 2) «Tempolex matematikk», bokmål og nynorsk. 3) «Tempolex better reading». 4) «Tempolex better spelling and grammar» og 5) «Tempolex bedre uttale», bokmål.

Klikk på knappene over, for å lese om hver enkelt modul. For «Tempolex better spelling and grammar» klikk på bedre staving. 

Bok om staving

Tempolex har også gitt ut PDF-boken: «Tempolex bedre staving».

Forskning viser at leser du bedre, så staver du bedre. Staver du bedre, så leser du bedre. Derfor hensiktsmessig å jobbe med leseflyt og staving, parallelt.

Øving på Internett!

Det kreves ingen installasjon!

Øvingen foregår på internett, på PC, Mac eller nettbrett!

Logg deg på og du kan øve hvor som helst i verden!

Måling av effekt av øving

Programmet tar opp øvingsdata kontinuerlig, ved hjelp av metoden presisjonsopplæring, slik at lærer kan følge med og forsikre seg om at øvingen har effekt. 

Tilbakemeldingen på egne prestasjoner ansporer eleven til videre innsats.

Hundrevis av øvingslister

Modulene inneholder hundrevis av øvingslister. Listene er nøye systematiserte i henhold til resultater fra norsk og internasjonal forskning.

«Tempolex bedre lesing» inneholder lister med enkeltord og lister med tekst.

Med Tempolex kan du lage egne øvingslister tilpasset eleven, eget opplegg eller pensum.

Lesemodulen er basert på Repetert lesing

«En god lesehastighet er avhengig av en automatisert ordidentifisering, det vil si at leseren har utviklet en evne til å bruke ortografisk strategi ved ordidentifiseringen. . . . .

Tiltak som har den desidert beste effekten på leseflyt og lesehastighet er ulike former for repetert lesing».

Sitert: Fra boken «Elever med lese- og skrivevansker. Hva vet vi? Hva gjør vi?» Solveig Lyster, 2012. Sidene 68 og 70.

For alle aldre

«Tempolex bedre lesing» inneholder øvingsmateriell for barneskoleelever, ungdomsskoleelever og for voksne som har utfordringer med teknisk avkoding og leseflyt. «Tempolex better reading» inneholder først og fremst øvingsmateriell for barneskoleelever og for ungdomsskoleelever med generelle lærevansker. «Tempolex matematikk» inneholder oppgaver for automatisering av grunnleggende ferdigheter i matematikk (pluss og gange med mer). «Tempolex bedre uttale» inneholder øvingsmateriell for barn med artikulasjonsvansker. Kan også benyttes for enkelte problematikker hos voksne som har hatt hjerneslag og trenger opptrening i lesing og språktrening. Også egnet for personer som skal lære seg norsk, da som øving på ord og lyder som er vanskelig å uttale.

Skolelisens

Ordinær skolelisens gir ubegrenset tilgang for alle elever, på skolen og hjemme.

Muligheten til å kjøpe lisens for 10 elever har opphørt grunnet at det var liten interesse kombinsert med at det ble for dyrt å tilpasse ordningen til Feide.

Prøv Tempolex

Privatlisens

Har ikke din skole Tempolex? Du kan kjøpe privat tilgang!