image

Aa

image

image

Start Tempolex

Tanken bak hjemmesidens utforming og funksjon

Tempolex har som mål å bidra med enkle, konkrete og gjennomførbare tiltak som fremmer best mulig faglig utvikling, for elever som ikke oppnår de normerte målene i basisfagene i skolen.

Målet med hjemmesiden er todelt:

1) Vi ønsker å formidle gode tiltak, og kunnskap om hva som skal til for å fremme mest mulig optimal faglig utvikling i basisfagene i skolen, tilpasset det enkelte individ. Tiltakene presenteres konkret, slik at de er tilgjengelig for flest mulig, uavhengig av bakgrunn og kunnskap.

2) Vi ønsker å formidle avansert kunnskap basert på seriøs og solid forskning. Denne kunnskapen skal være tilgjengelig for de som er underveis til å bli gode tiltaksutviklere. Vi håper også vi har noe å bidra med til de som har mye kunnskap, om hva som skal til for å fremme god faglig utvikling, med utgangspunkt i det enkelte individs muligheter og potensiale.

Hjemmesiden har tre hovedmålgrupper:

1) Lærere og andre som leder øving med Tempolex!

2) De som ønsker å vite mer om hva Tempolex er!

3) De som ønsker å lære mer om lesing og leseopplæring, matematikk og matematikkopplæring! Både teoretisk og praktisk.

Vi har forsøkt å legge til rette for at hjemmesidens innhold skal være tilgjengelig for flest mulig. 

Innholdet presenteres på to måter

1) Teksten på hjemmesiden er kortfattet og gir et grunnleggende innsyn i hva Tempolex dreier seg om. Det er lagt vekt på å forklare begreper og fenomener innenfor lesing. 

Sidene er delt i to. Overskriftene befinner seg i venstre kolonne og teksten i høyre. Dette gjør det enklere å orientere seg med hensyn til hva som står på siden og hvor det står. Målet er at overskriftene skal fortelle hva det skrives om. En kan skaffe seg oversikt ved å lese overskriftene.

2) Teksten i pdf-dokumentene er brukerveiledere med faginnhold. Disse tekstene er mer vanskelig tilgjengelig. Tekstene er først og fremst myntet på lærere med leseopplæring og matematikk som spesialfelt. Første pdf-dokument under knappen «Bedre lesing» under fanen «Veiledere», er tilpasset foreldre.

Les med ørene

Du kan få teksten på hjemmesiden lest opp ved hjelp av talesyntese på PC/Mac/Chromebook. Merk teksten du ønsker å få lest opp og klikk på pilen oppe til venstre. Denne funksjonen fungerer ikke på nettbrett. Det er dessverre ikke mulig å få innholdet i pdf-dokumenten lest opp. Megafonsymbolet oppe til høyre fungerer ikke. Det er ersattet med linjen med symboler opp til venstre. Prøv deg frem for å bli kjent med de ulike funksjonene. 

Tekstsørrelse, font og farger

Ønsker du å lese teksten selv kan du justere tekststørrelsen akkurat til den størrelsen du synes passer best. For PC: Hold nede CTRL-tasten og klikk på + og - for å justere tekststørrelsen. Gjør det samme med CDM-tasten på Mac. Vil du endre tekststørrelsen på nettbrett / mobil, må du sette to fingre på skjermen og skyve fingrene mot eller fra hverandre.

Det er god linjeavstand og det er valgt en font som er lett å lese.

Skriften er svart med lys grå bakgrunn, men du kan endre til gul skrift på svart bakgrunn, ved å klikke på firkanten som er delt diagonalt med svart og oransje, oppe til høyre.

Søkemotoren

I søkemotoren kan du skrive inn faguttrykk du finner i teksten og som du ønsker mer forklaring på.

Ønsker du å finne ut hva for eksempel fonologi eller fonologisk betyr, kan det være lurt å bare skrive inn «fono» i søkemotoren. Da får du opp alle ord som begynner på «fono», både ordet fonologi, fonologisk og fonologisk vei, med flere. Jo mindre del av ordet du skriver, jo flere treff får du. Med svært få bokstaver vil treffene bli utvannet, med mange ord som ikke er relevante. Jo mer du skriver av ordet, jo mer presist treff vil du få.

Søkemotoren søker ikke i tekst i pdf-dokumentene. En del begreper og fenomener er imidlertid mer grundig behandlet i pdf-dokumentene. Søket vil en god del ganger plukke opp de relevante pdf-dokumentene, men ikke alltid.

Ta kontakt

Finner du ikke svar på det du lurte på!? Ta kontakt og spør hvor det står!

Bruker vi faguttrykk som ikke er forklart i ordlisten? Gjør oss klare over det, slik at vi kan vurdere om faguttrykket bør prioriteres i ordlisten.

Vær snill å gjør oss oppmerksomme på ting som av en eller annen grunn er vanskelig å finne eller er dårlig forklart. Vi er takknemlige for å bli gjort oppmerksomme på alle forhold som kan bidra til å gjøre hjemmesiden mest mulig lesevennlig, både layout- og innholdsmessig.

Når du tar kontakt om ting som er uklart eller feil på hjemmesiden, er det viktig at du legger ved en link til denne siden, i e-posten, og sier noe om hvor på siden uklarheten eller feilen er. Send din forespørsel eller tilbakemelding til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Det er særlig viktig for oss at du tar kontakt dersom du finner feil i øvingsprogrammene, skrivefeil eller andre feil. Vær snill å send oss Tema, katalognavn og navn på ordlista. Når vi mottar mailen går vi inn og retter feilen. I løpet av få strakser er feilen rettet opp for alle. Tar du deg tid til å gi oss beskjed kommer det alle til nytte.

Vi ønsker tilbakemelding på stort og smått!

Utskrift

Høyreklikk når du befinner deg på den siden du ønsker utskrift av. Klikk så på Skriv ut i feltet som kommer opp.

Ønsker du bare utskrift av et avsnitt: Merk av det området du ønsker å skrive ut. Klikk med høyre musetast og velg kopier. Lime inn det du har kopiert i f.eks. et worddokument. Skriv ut fra Word.

Ønsker du utskrift av et pdf-dokument? Åpne pdf-dokumentet og klikk på siden med venstre musetast. Da kommer det opp et skriversymbol oppe til høyre. Klikk på skriversymbolet.