image

Aa

image

image

Start Tempolex

Om veilederne

Bak de fire første knappene finner du brukerveiledere som tar for seg hvordan øving er tenkt gjennomført for de ulike programmene.

Bak knappen «Administrasjon» finner du manualer for hvordan Tempolex-administrator gir tilgang til lærere. Hvordan lærer gir tilgang til elever og hvordan programmet fungerer når du er i elevmodus. Hvordan du lager egne ordlister og hvordan du sletter øvingsdata, elever, lærere og egne ordlister. Etter at de leste nå kobler seg på via Feide, så er en del ting endret seg. Erfaringen er at endringene er selvinstruerende.

Bak knappen «Bedre staving» finner du en smakebit på hva pdf-boken «Tempolex bedre staving» inneholder. «Bedre staving» er satt i hvilemodus, dvs at vi klarer ikke å tilby denne boken per januar 2022.

Veilederne befinner seg i pdf-dokumenter. De kan leses på PC / Mac / Cromebook, på nettbrett eller de kan skrives ut. Ha gjerne veilederne foran deg på et nettbrett, mens du prøver programmet på PC, Mac eller Cromebook. Veilederne oppdateres fra tid til annen. Sjekk versjonsnummeret om du har siste utgave utskrevet.

Det nye, fra januar 2022, er at vi har begynt prosessen med å integrere veilederne i selve øvingsprogrammet. Vi har startet med «Tempolex bedre lesing». Grunnet kapasitetsutfordringer vil prosessen gå litt i rykk og napp.

To viktige fordeler med å ha veilederne integrert i øvingsprogammene, er at veilederne er lett tilgjengelig og at en ikke trenger å sette seg inn i mer enn det en til en hver tid har bruk for. Det kan likevel være en fordel og også lese gjennom aktuelle veiledere i sin helhet, for å få bedre oversikt.