image

Aa

image

image

Start Tempolex

Feide-pålogging 9. til 20. januar 2020

Feide-pålogging lanseres i Tempolex Bedre Læring torsdag 9. januar 2020 kl. 9 i en beta-versjon etterfulgt av en formell lansering kort tid etter (rundt 20. januar) når vi har fått gjort eventuelle justeringer basert på tilbakemeldinger fra dere og øvrige brukere.

Når elever som allerede har benyttet Tempolex logger seg på med Feide vil øvingshistorikk og statistikk følge eleven videre dersom epost-adressen på deres eksisterende Tempolex-bruker er den samme som er registrert på elevens Feide-bruker.

Det samme gjelder for lærere og deres ordlister, elev-tilordninger og andre personlige data/innstillinger

Når nye brukere logger seg på med Feide, havner de i en kø der en lærer eller administrator må godkjenne tilgangen til Tempolex. Statusen på denne godkjenningen er tydelig for brukeren samtidig som lærere og administratorer varsles om at en bruker venter godkjenning.

 

Hvordan forberede skolen best

Det vil være besparende for det administrative arbeidet dersom dere sørger for at eksisterende lærere og elever sine epost-adresser i Tempolex er den samme som er registrert i Feide før dere ber elevene logge på med Feide første gang.

Dersom dere ikke har lagt Feide-eposten til brukerne i Tempolex (elever og lærere), må koblingen mellom Feide-brukeren og Tempolex-brukeren gjøres manuelt.
Denne manuelle koblingen gjøres under fanene "Elever" og "Lærere" henholdsvis.

Benytter du systemet som lærer!

Logg deg på som lærer og slett elever som ikke benytter Tempolex lengre.

Er du administrator!

Logg deg på som administrator og slett lærere som ikke benytter Tempolex lengre.

Bruk samme e-postadressen som er registrert i Feide på de lærerne som fortsatt skal benytte Tempolex. Følg instruksjonene i meldingen!

Her er veiledere vedrørened sletting med mer: https://www.tempolex.no/veiledere/administrator

 

De som ikke har Feide fortsetter som før!

 

Tilbakemeldinger

I testperioden fra 9.-20 januar vil du også se en tilbakemeldingsknapp i toppen av vinduet. Vi setter stor pris på om dere kan benytte denne for tilbakemeldinger i denne perioden!

Tempolex better spelling and grammar

Tempolex har lansert produktet "Tempolex better spelling and grammar" september 2019. - Programmet vil gradvis bli forbedret både med hensyn til innhold og funksjonalitet. 
Fokuset i stavedelen av programet er å automatisere riktig stavemåte for de 300 hyppigst brukte ordene, i avistekst, i det engelske språket. I tillegg kan elevene øve på rettskriving av noen høyfrekvente verb og substantiver. Samtidig som eleven øver skrivemåte kan han/hun også øve på betydningen av ordet.
I grammatikkdelen er fokuset å øve inn og automatisere grammatiske regler i det engelske språket. 
I første versjon må en skrive inn svaret ved hjelp av tastaturet. Det betyr at programmet fungerer best på PC / Mac / Chromebook. I løpet av våren 2020 håper vi å få implementert nedfallsmenyer slik at en kan velge svar fra en nedfallsmeny. Da vil programmet bli mer funksonelt for nettbrett. 
Vi jobber også med å lage et tastatur som ligger permanent på skjermen når en øver på nettbrett. Det vil forebedre funksjonaliteten for bruk av tastatur på nettbrett vesentlig. Nå benyttes standardtastaturet og det forsvinner fra skjermen kort etter siste tastetrykk. Det betyr at det må hentes frem hele tiden, noe som er lite funksjonelt. 

Tempolex better reading

Vi lanserte en større oppgradering av "Tempolex better reading" i mai 2019. Programmet ble da forbedret ved at det er lagt til temaer "From every day life". Det vil si gloser, fraser og setninger knyttet til famileliv, skole, fritid, måltider, bank, på reise med mer.