image

Aa

image

image

Start Tempolex

Feide-pålogging uke 10, 2020

Viktig at Feide-ansvarlig i hver enkelt kommune aktiverer Tempolex for sine Feide-brukere! Uten en slik aktivering vil ikke Feide kunne benyttes for Tempolex!

Beklageligvis har Feide-pålogging tatt lengre tid enn forutsatt! Vi har nå startet utrenskingen av bugs (feil) noe som er viktig før alle kobler seg opp mot Feide. Testing av bugs vil foregå i hele uke 9. Går alt etter planen starter vi Feide-oppkobling mot skolene løpet av uke 10. 

Når elever som har benyttet Tempolex før Feidepåloggingen, logger seg på med Feide vil øvingshistorikk og statistikk følge eleven videre. Det samme gjelder for lærere og deres ordlister, elev-tilordninger og andre personlige data/innstillinger

Når nye Tempolex-brukere logger seg på med Feide etter at Feidepåloggingen er aktivert, havner de i en kø der en lærer eller administrator må godkjenne tilgangen til Tempolex. Statusen på denne godkjenningen er tydelig for brukeren samtidig som lærere og administratorer varsles om at en bruker venter på godkjenning.

De som ikke har Feide eller ikke ønsker å benytte Feide-pålogging, fortsetter som før!

Tempolex better spelling and grammar

Tempolex har lansert produktet "Tempolex better spelling and grammar" september 2019. - Programmet vil gradvis bli forbedret både med hensyn til innhold og funksjonalitet. 
 
Fokuset i stavedelen av programet er å automatisere riktig stavemåte for de 300 hyppigst brukte ordene, i avistekst, i det engelske språket. I tillegg kan elevene øve på rettskriving av noen høyfrekvente verb og substantiver. Samtidig som eleven øver skrivemåte kan han/hun også øve på betydningen av ordet.
 
I grammatikkdelen er fokuset å øve inn og automatisere grammatiske regler i det engelske språket. 
 
I versjon 1.0 måtte en skrive inn svaret ved hjelp av tastaturet både i stavedelen og grammatikkdelen. Det betyr at programmet har fungert best på PC / Mac / Chromebook og nettbrett med tastatur. Slik er det fortsatt for stavedelen. Fra september 2020 har vi fått implementert flervalgs-menyer slik at en i grammatikkdelen kan velge svar fra en flervalgsmeny. Grammatikkdelen har derfor blitt langt mer funksonell på nettbrett / touch-skjerm. En kan nå berøre skjermen for å velge svar. Det innebærer at grammatikkdelen nå fungerer best på nettbrett når en øver med flervalgsmenyer. En kan også øve slik at en må skrive inn svaret og da fungerer det best med enhenter som har tastatur.

Tempolex better reading

Vi lanserte en større oppgradering av "Tempolex better reading" i mai 2019. Programmet ble da forbedret ved at det er lagt til temaer "From every day life". Det vil si gloser, fraser og setninger knyttet til famileliv, skole, fritid, måltider, bank, på reise med mer. August 2020 er programmet ytterligere forbedret nå ved at det er lagt til langt flere lister for stort sett alle temaer. Ulogisk plasserte lister er flyttet. Navnene er forbedret slik at det er lettere å forstå hva listene inneholder og det er innført en nivådeling slik at en får en pekepinn på vanskegraden til listene. Sist, men ikke minst det er gjennomført en relativt omfattende korrekturlesing slik at en mengde feil er luket ut.