image

Aa

image

image

Start Tempolex

Feide-pålogging uke 10, 2020

Viktig at Feide-ansvarlig i hver enkelt kommune aktiverer Tempolex for sine Feide-brukere! Uten en slik aktivering vil ikke Feide kunne benyttes for Tempolex!

Beklageligvis har Feide-pålogging tatt lengre tid enn forutsatt! Vi har nå startet utrenskingen av bugs (feil) noe som er viktig før alle kobler seg opp mot Feide. Testing av bugs vil foregå i hele uke 9. Går alt etter planen starter vi Feide-oppkobling mot skolene løpet av uke 10. 

Når elever som har benyttet Tempolex før Feidepåloggingen, logger seg på med Feide vil øvingshistorikk og statistikk følge eleven videre. Det samme gjelder for lærere og deres ordlister, elev-tilordninger og andre personlige data/innstillinger

Når nye Tempolex-brukere logger seg på med Feide etter at Feidepåloggingen er aktivert, havner de i en kø der en lærer eller administrator må godkjenne tilgangen til Tempolex. Statusen på denne godkjenningen er tydelig for brukeren samtidig som lærere og administratorer varsles om at en bruker venter på godkjenning.

De som ikke har Feide eller ikke ønsker å benytte Feide-pålogging, fortsetter som før!

Tempolex better spelling and grammar

Tempolex har lansert produktet "Tempolex better spelling and grammar" september 2019. - Programmet vil gradvis bli forbedret både med hensyn til innhold og funksjonalitet. 
Fokuset i stavedelen av programet er å automatisere riktig stavemåte for de 300 hyppigst brukte ordene, i avistekst, i det engelske språket. I tillegg kan elevene øve på rettskriving av noen høyfrekvente verb og substantiver. Samtidig som eleven øver skrivemåte kan han/hun også øve på betydningen av ordet.
I grammatikkdelen er fokuset å øve inn og automatisere grammatiske regler i det engelske språket. 
I første versjon må en skrive inn svaret ved hjelp av tastaturet. Det betyr at programmet fungerer best på PC / Mac / Chromebook. I løpet av våren 2020 håper vi å få implementert nedfallsmenyer slik at en kan velge svar fra en nedfallsmeny. Da vil programmet bli mer funksonelt for nettbrett. 
Vi jobber også med å lage et tastatur som ligger permanent på skjermen når en øver på nettbrett. Det vil forebedre funksjonaliteten for bruk av tastatur på nettbrett vesentlig. Nå benyttes standardtastaturet og det forsvinner fra skjermen kort etter siste tastetrykk. Det betyr at det må hentes frem hele tiden, noe som er lite funksjonelt. 

Tempolex better reading

Vi lanserte en større oppgradering av "Tempolex better reading" i mai 2019. Programmet ble da forbedret ved at det er lagt til temaer "From every day life". Det vil si gloser, fraser og setninger knyttet til famileliv, skole, fritid, måltider, bank, på reise med mer.