image

Aa

image

image

Start Tempolex

Databehandleravtale

Personvernerklæring

For at Tempolex skal kunne tilby øvingsprogrammer som inneholder personopplysninger og øvingsresultater, plikter de involverte parter å sikre disse opplysningene, slik at de ikke kommer uvedkommende i hende. Denne sikringen er et samarbeide mellom skoleeier (kommunen), Tempolex og vår leverandør av datatjenester Copyleft Solutions (de som programmerer øvingsprogrammene).

Når en kommune kjøper tilgang til øvingsprogrammer der det det skal lagres blant annet personopplysninger, skal det foreligge en databehandleravtale som regulerer forholdet mellom bruker av tjenesten, her kommunen (behandlingsansvarlig) og den som tilbyr tjenesten, her Tempolex (databehandler). Det er kommunen som behandlingsansvarlig som har hovedansvaret for behandlingen av personopplysninger. Tempolex som databehandler, behandler personopplysninger på vegne av kommunen.

Databehandler (Tempolex) kan ikke behandle personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med den behandlingsansvarlige (kommunen), jf. personopplysningsloven § 15. Databehandleren plikter i tillegg å gjennomføre sikringstiltak som følger av personopplysningsloven § 13 og forskriftens kapittel 2. En databehandleravtale fritar ikke behandlingsansvarlig for lovfestet juridisk ansvar.

Copyleft Solutions programmerer for Tempolex og det er Copyleft Solutions som fysisk lagrer dataene (personopplysninger og øvingsdata) på vegne av Tempolex. Det foreligger derfor også en databehandleravtale mellom Tempolex og Copyleft Solutions.

Tempolex ved daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det vil si nettbasert behandling av personopplysninger på tempolex.no og app.tempolex.no

Copyleft Solutions er databehandler for Tempolex og leverer drift og utvikling av Tempolex sin hjemmeside og nettapplikasjonene (øvingsprogrammene). Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet (hjemmesiden) og nettapplikasjonene er kun tilgjengelig for Tempolex og Copyleft Solutions.

Vi samler inn informasjon om besøkende og trafikkdata for å utarbeide statistikk, forbedre nettsidene, drive markedsføring og ivareta sikkerheten til Tempolex.

Vi benytter informasjonskapsler. Du kan skru av informasjonskapsler i nettleseren din uten å miste funksjonalitet på hjemmesiden tempolex.no. Vi benytter informasjonskapsler for innlogging på app.tempolex.no, disse er nødvendige for å kunne bruke nettapplikasjonene.

Hvis du er privatkunde, er Tempolex behandlingsansvarlig. Hvis du er elev eller tilknyttet til en bedrift/skole, er din bedrift/skole behandlingsansvarlig og Tempolex databehandler. Du kan selv se alle opplysninger som er lagret om deg når du er pålogget nettløsningen. Dette er for eksempel øvingsresultater og kontaktinformasjon.

For bedrifter/skoler er skolens administrator ansvarlig for å slette opplysninger som øvingsresultater som er mer enn to måneder gamle, og kontaktopplysninger og øvingsresultater til elever som ikke benytter programvaren lengre. Som privatkunde kan du selv slette opplysninger.

Elevens lærer, eller andre tilknyttet bedriften/skolen, og som har tilgang til Tempolex, kan se informasjonen som er lagret. Tempolex har tilgang til opplysninger og kan benytte dem for feilsøking, retting og support.

I neste versjon av programmet vil vi knytte oss til Feide som leverandør av innloggingsløsning for skoler. Dette vil øke sikkerheten og brukervennligheten for skolene, og også gjøre Feide til en databehandler for Tempolex.

Er du skoleeier eller ansatt på en skole: Som skoleleder på adminstrativt nivå kan du klikke på avtalen under og skrive den ut, legge inn kommunens navn, tittel og navn på underskriver og organisasjonsnummer på første side, skrive under med blå penn. Det er typisk sett kommunalsjef eller tilsvarende eller særlig bemyndiget person med hensyn til underskriving av databehandleravtaler som skal skrive under. Scanne avtalen i farger og sende den til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Vi skriver under og returnerer avtalen. Som ansatt kan du gjøre skoleeier (kommunalsjef eller databehandleransvarlig evt. rektor) oppmerksom på muligheten til å skrive ut avtalen og underskrive den. Da får vi avtalen raskere på plass til beste for alle (elever, kommunen og Tempolex). Det skal bare skrives under på en avtale for hver kommune. Alternativet er å vente til vi sender avtalen ut for underskirift, noe som kan ta tid fordi vi har mange vi skal sende ut til. 

Mange har skrevet under avtalen, men det gjenstår fortsatt en del kommuner som ikke har skevet under per desember 2019. Noen har skrevet under en eldre avtale.  Alle skal ha fått tilsendt avtale, men ikke alle har fått tilsendt den nye avtalen. Vil du ha de unngagjort så skriv ut avtalen under, skriv under, scann og send den til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Databehandlervtalen er revidert høsten 2019!

Her kan du lese og evt. skrive ut databehalder-kontrakten!