image

Aa

image

image

Start Tempolex

Databehandleravtale

Personvernerklæring

For at Tempolex skal kunne tilby øvingsprogrammer som inneholder personopplysninger og øvingsresultater, plikter de involverte parter å sikre disse opplysningene som er lagert, slik at de ikke kommer uvedkommende i hende. Denne sikringen er et samarbeide mellom skoleeier (kommunen), Tempolex og vår leverandør av datatjenester Copyleft Solutions (de som programmerer øvingsprogrammene).

Når en kommune kjøper tilgang til øvingsprogrammer der det det lagres personopplysninger og øvingsdata, skal det foreligge en databehandleravtale som regulerer forholdet mellom bruker av tjenesten, her kommunen (behandlingsansvarlig) og den som tilbyr tjenesten, her Tempolex (databehandler). Det er kommunen som behandlingsansvarlig som har hovedansvaret for behandlingen av personopplysninger. Tempolex som databehandler, behandler personopplysninger på vegne av kommunen.

Databehandler (Tempolex) kan ikke behandle personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med den behandlingsansvarlige (kommunen), jf. personopplysningsloven § 15. Databehandleren plikter i tillegg å gjennomføre sikringstiltak som følger av personopplysningsloven § 13 og forskriftens kapittel 2. En databehandleravtale fritar ikke behandlingsansvarlig for lovfestet juridisk ansvar.

Copyleft Solutions programmerer for Tempolex og det er Copyleft Solutions som fysisk lagrer dataene (personopplysninger og øvingsdata) på vegne av Tempolex.

Tempolex ved daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det vil si nettbasert behandling av personopplysninger på tempolex.no og app.tempolex.no

Copyleft Solutions er databehandler for Tempolex og leverer drift og utvikling av Tempolex sin hjemmeside og nettapplikasjonene (øvingsprogrammene). Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet (hjemmesiden) og nettapplikasjonene er kun tilgjengelig for Tempolex og Copyleft Solutions.

Vi samler inn informasjon om besøkende og trafikkdata for å utarbeide statistikk, forbedre øvingsprogrammet og for å ivareta sikkerheten for øvingsdataene i Tempolex. Ingen uvedkommende får tilgang til opplysninger innsamlet av Tempolex.

Vi benytter informasjonskapsler. Du kan skru av informasjonskapsler i nettleseren din uten å miste funksjonalitet på hjemmesiden tempolex.no. Vi benytter informasjonskapsler for innlogging på app.tempolex.no, disse er nødvendige for å kunne bruke nettapplikasjonene.

Hvis du er privatkunde, er Tempolex behandlingsansvarlig. Hvis du er elev eller tilknyttet til en bedrift/skole, er din bedrift/skole behandlingsansvarlig og Tempolex databehandler. Du kan selv se alle opplysninger som er lagret om deg når du er pålogget nettløsningen. Dette er  øvingsresultater og kontaktinformasjon.

For bedrifter/skoler er skolens administrator ansvarlig for å slette kontaktopplysninger og øvingsresultater til elever som ikke benytter programvaren lengre, innen rimelig tid. Som privatkunde kan du selv slette opplysninger.

I henhold til Personopplysningsloven som består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation) skal sensitive data ikke lagres lengre enn nødvendig. For å sikre at øvingsdataene faktisk slettes i tide, så slettes elevens øvingsdata automatisk tre måneder etter siste øving. Dersom en elev skal øve mer etter at det har gått tre måneder så starter eleven uten den "gamle" statistikken. Detter er uproblematisk fordi den "gamle" statistikken har ingen verdi for øvingsresultatene i den nye øvingsperioden. Tempolex er programmert slik at øvingsdata også kan slettes manuelt, når som helst, av skolens Tempolex-administrator eller av den læreren som er registrert som elevens øvingsansvarlige i Tempolex.  

Elevens lærer, eller andre tilknyttet skolen som har tilgang til Tempolex, kan se informasjonen som er lagret. Tempolex har tilgang til opplysninger og kan benytte dem for feilsøking, rettinger og support.

Vi er knytt til Feide som leverandør av innloggingsløsning for skolene. Dette gir god sikkerhet og brukervennligheten for skolene.

Er du skoleeier eller ansatt på en skole: Skoleleder på adminstrativt nivå skal skrive under på en databehandleravtale.Ta kontakt så sender vi dere siste versjon av avtalen til underskriving. Skriv under og scann i farger og send den til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vi skriver under og returnerer avtalen.Som ansatt kan du gjøre skoleeier (kommunalsjef eller databehandleransvarlig evt. rektor) oppmerksom på avtalen. Det er nok å skrive under på en avtale for hver kommune.

Bjørn Einar Bjørgo

daglig leder