image

Aa

image

image

Start Tempolex

Matematikk

Om å komme i gang med «Tempolex matematikk»

Veilederen tar for seg hvordan bruke «Tempolex matematikk» rent praktisk. For innsikt i hva øvingsprogrammet inneholder og hvordan øvingsoppgavene er tenkt brukt se: Om tall-listesystemet i «Tempolex matematikk».

Om å komme igang med Tempolex matematikk 1.5

Om tall-listesystemet i «Tempolex matematikk»

Veilederen tar for seg innholdet i de ulike Temaene i «Tempolex matematikk». Hvordan øving er tenkt gjennomført. Veilederen tar også for seg hvordan lære å remsetelle, flyttetelle og peketelle på en systematiske måte, for de som har store utfordringer med å lære dette.

De viktigste temaene i «Tempolex matematikk» er automatisering av tall-lesing, hvilke tall er størst og minst, addisjon og multiplikasjon.

Om tall-listesystemet i Tempolex matematikk

Tiervenner – Er utstrakt bruk av strategitenkning fornuftig i tidlig fase av matematikkopplæringen?

Betraktninger omkring om opplæring i bruk av tallvenner / tiervenner er fornuftig. Hva er alternativet? For bedre innsikt i bakgrunnen for denne artikkelen anbefales at en også leser artikkelen: «Hva er automatisering og hva skal til for å automatisere?» Denne artikkelen finner du under hovedfanen Fagstoff, underfanen Automatisering.

Tiervenner - Er utstrakt bruk av strategitenkning fornuftig i tidlig fase av matematikkopplæringen

Måling av effekt av øving

Artikkel om hvordan fremgang måles i Tempolex:

Presisjonsopplæring: Måling av effekt av øving