image

Aa

image

image

Start Tempolex

Bedre uttal

«Tempolex bedre uttale, versjon 1.0»

Veilederen inneholder vurderinger omkring hva «Tempolex bedre uttale» er tenkt benyttet til. Øvingen foregår på samme måten som for «Tempolex bedre lesing», det vil si den delen som omhandler leseflyt. Hovedfokuset med «Tempolex bedre uttale» er å hjelpe personen til å automatisere de lydene som personen har øvd på for å klare å si lyden. Når personen klarer å si lyden med en viss anstrengelse er tiden kommet for å øve på ord og tekst som inneholder lyden det er øvd på, med mål å automatisere lyden, slik at personen i løpet av kort tid klarer å benytte lyden i spontantalen.

Programmet er laget for norskspråklige barn med uttalevansker, men kan også benyttes for barn og voksne som skal lære seg norsk, for å øve på lyder og lydkombinasjoner som er vanskelig å uttale.

Brukerveiledning «Tempolex bedre uttale» - Veilederversjon 1.0