image

Aa

image

image

Start Tempolex

Lysarkene

Under finner du lysarkene som benyttes på kursene til Tempolex:

Skal du delta på lesekurs last ned: Læreforutsetninger, presisjonsopplæring, leseflyt norsk, leseflyt engelsk, ordavkodningsstrategier og generelt om lesevolum.
 
Skal du delta på matematikk-kurs last ned: Læreforutsetninger, presisjonsopplæring, øving på grunnleggende matematikkferdigheter og prinsipper for innøving av matematikk-temaer.
 
Skal du delta på begge kursene: Lysark-settene læreforutsetninger og presisjonsopplæring er de samme for begge kursene. Forelesningene blir forskjellig fordi grunntemaene er forskjellige. 
 
Det er lurt å skrive ut lysarkene i farger. Det gir best lesbarhet. Best å skrive lysarkene direkte ut til skriver, til alle. Kopier har dårligere kvalitet og dermed dårligere lesbarhet.

Teori om læreforutsetninger og automatisering

Den enkelte persons utgangspunkt for læring i forhold til to sentrale forutsetninger for læring:

  1. Personens evneforutsetninger.

  2. Personens evne til å automatisere.

Disse to faktorene har stor betydning for hvor komplisert lærestoff en person kan ta til seg, og hvor fort lærestoffet læres. Blir kunnskapen sittende eller er den flyktig og blir borte?

Hva skal til for å effektivisere automatiseringen og på den måten bidra til å bedre mulighetene for å forstå lærestoffet bedre!

Teori om læreforutsetninger og automatisering

Om presisjonsopplæring

Hvordan måle effekt av øving?

Presisjonsopplæring, en måte å måle effekt av øving, fra dag til dag!

Om presisjonsopplæring

Hvordan øve leseflyt med «Tempolex bedre lesing»

Hvordan øve leseflyt på en effektiv måte!?

Tempolex representerer en form for repetert lesing kombinert med å måle effekt av øving.

Hvordan øve leseflyt med «Tempolex bedre lesing».

Ordavkodingsstrategier

Om sammenhengen mellom enkel fonologisk lesing, ortografisk lesing og avansert fonologisk lesing.

Nødvendig kunnskap for å kunne utnytte potensialet i «Tempolex bedre lesing». Også teoretisk bakgrunn for oppbyggingen av ordlistene i Tempolex.

Ordavkodingsstrategier

Generelt om lesevolum

Lesevolum er en avgjørende faktor for god leseutvikling! Hvordan øke elevenes lesevolum!?

Hvordan ta vare på lesetid som lett går til spille, dersom en ikke er seg bevisst hva den enkelte elev bruker tiden til.

Generelt om lesevolum - Øve, øve jevnt og trutt!

Leseflyt på engelsk

Om innøving av de 44 engelske lydene.

Øving på forbedring av uttale.

Generell leseflyt på engelsk.

Øving på høyfrekvente ord, verb, substantiv med mer, fraser og setninger fra hverdagslivet.

Leseflyt på engelsk

Øving på grunnleggende matematikkferdigheter til regnestykkene er automatisert

Hvordan automatisere grunnleggende matematikkferdigheter på en effektiv måte!?

Øving med høy grad av gjentagelse til pluss- og gangetabellen er automatisert.

Øving på grunnleggende matematikkferdigheter til regnestykkene er automatisert.

Prinsipper for innøving av matematikk-temaer

Hvordan bygge opp forståelse i matematikk, stein på stein!

Prinsipper for innøving av matematikk-temaer.