image

Aa

image

image

Start Tempolex

Statistikkvisning i Tempolex

Det er fire grunner til at måling av effekt av øving er en viktig del av øving med Tempolex. 

1)   Statistikk-kurvene viser når lærer skal bytte til ny ordliste.

2)   Elevene anspores og motiveres til innsats når de ser egen fremgang.

3)   Statistikken avdekker tilfeller der fremgangen er for dårlig eller uteblir.

4)   Mer generelt: Det er viktig å vite om den øvingen som gjennomføres i regi av det offentlige, faktisk fører til bedre ferdigheter hos elevene.

Med Tempolex øver en 10 omganger á 30 sekunder for lister med ord og 5 omganger á 60 sekunder for lister med tekst. 10 (5) omganger kalles en økt. Resultatet fra hver omgang blir listet opp i en tabell, slik at lærer og elev kan se utviklingen fra øvingsomgang til øvingsomgang.

Tabell antall ord per minutt

Etter at det er øvd 10 (5) omganger tar programmet vare på det beste resultatet for denne økten. Øves to eller flere økter samme dag, tar programmet vare på dagens beste resultat (dagens rekord).

Aller første dag det øves med en ordliste er det resultatet for den første omgang av de 10 (5) omgangene som registreres. Dette fordi det er verdifullt å vite elevens ferdighetsnivå den aller første gangen han / hun leser en ny ordliste eller regner et ny oppgave. Også kjekt for eleven å se hvor mye raskere han / hun leser dag to sammenlignet med den aller første omgangen. Det vil si at resultatet fra første øvingsomgang tas vare på og plottes i statistikkdiagrammet. Selv om det øves flere økter første dag eleven har startet på en ny liste, blir ingen av rekordene tatt vare på.

Fra og med andre dag tar programmet vare på dagens beste resultat (rekorden) helt til flytkriteriet er nådd. Eleven øver til han / hun mester flytnivået, 2 til 4 økter på rad. Så begynner han / hun å øve på en ny liste. Flytkriteriet er avhengig av hva en øver på. For lesing av enkelt ord fra en ordliste er flytkriteriet 80 til 100 ord per minutt.  

Statistikkutklipp

Den svarte linjen er antall riktig leste ord eller riktig regnede oppgaver. Den røde linjen er antall feil leste ord eller antall feil regnede oppgaver. Eleven øver og elev og lærer følger med på kurven. I lesing av enkeltord skal det øves til eleven oppnår et lesetempo på 80 til 100 ord per minutt og null feil. Viktig at øvingen fortsetter til eleven presterer stabilt på dette nivået i 2 til 4 økter, før en skifter til ny ordliste.

Det er lesefrekvensen (antall leste ord per minutt) som bestemmer hvor lenge eleven skal lese på en ordlisten, ikke læreboka, læreren eller kalenderen. På denne måten sikrer en at ingen leser for kort tid, ingen leser for lang tid. Alle leser til det oppnås flyt. Noen øver 5 økter for å oppnå flyt, andre øver 10 økter. På enkelte lister bruker samme elev 6 økter for å oppnå flyt og på andre lister 12 økter.

Dataene fra lesingen plottes en gang daglig. Kurven for antall leste ord stiger gradvis og kurven for antall feil synker gradvis. I praksis er erfaringen at antall feil synker raskt mot null. Dersom vi holder musepekeren over en prikkene eller trekantene i kurven, så kommer det frem en linje med navn på lista det er øvd med dato og antall riktige når vi peker på svart kurve og antall feil når vi peker på rød kurve.

Når en elev har oppnådd 0 veil så står det 0,8 når vi holder peker over punktet for 0. Det står 0,8, men det er 0. Av en eller annen grunn mestrer ikke statistikkprogrammet tallet 0. Tallverdiene ellers er riktige.

Utskrift av statistikk: For å skrive ut statistikken til en elev, klikk på de tre vannrette strekene i høyre øvre hjørne når du er i statistikkvisning.

Et pdf-dokument: Presisjonsopplæring: Måling av effekt av øving