image

Aa

image

image

Start Tempolex

Bedre staving

«Tempolex bedre staving», versjon 1.0

Boken «Tempolex bedre staving» har ingen veileder. Boken er i seg selv en veileder, men pdf-dokumentet nedenfor inneholder en oversikt over innholdet i boken og et par utdrag fra teksten.

Utdrag av pdf-boken - «Tempolex bedre staving»

To plakater fra boken: Foreldreplakaten forklarer på en kort måte hvordan foreldre kan øve med sitt barn. Elevplakaten forklarer eleven hva han skal gjøre. Foreldrene vil nok som regel ha nytte av en gjennomgang med lærer på skolen, gjerne inklusive praktisk øving med sitt eget barn, slik at de får erfare i praksis hvordan øving bør gjennomføres.

Stavetrening - Foreldreplakat

Stavetrening - Elevplakat

For elever som skriver mye feil er det verdifullt å lære seg å skrive de 120 mest hyppige ordene riktig. Det vil redusere antall feil skrevne ord i en tekst, vesentlig.

De 120 mest høyfrekvente ikke-lydrette norske ordene (bokmål)