image

Aa

image

image

Start Tempolex

Prisendringer fra mai 2023

Utgiftene til drifting av Tempolex har økt siste året. Det har sammenheng med generell prisstigning, men også økende krav til tilgjengelighet. Vi jobber for tiden med å gjøre programvaren tilgjengelig for flest mulig, uavhengig av funksjonshemming, i henhold til krav fra myndighetene.

Vi har frem til nå gitt 40% rabatt på årlig avgift på enkeltlisenser (40% av det vi kaller startpris (førsteårspris)). Fra 1. mai 2023 endres rabatten på årlig avgift til 20% for enkeltlisenser. Faktureringen av årlig avgift, inneværende år, starter i mai 2023, slik at prisoppgangen blir lik for alle kunder. 

Vi ønsker å holde prisen for kommunelisens på noenlunde samme prisnivå som før, det vil si at det gis 20% rabatt på prisen for første år, slik som før. Rabatten på årlig avgift kommunelisenser endres til 40% av startprisen (tidligere 40% rabatt på første års pris og ytterligere 20% på den rabatterte prisen). Denne endringen gir en marginal økning av prisen på årlig avgift for kommunelisenser.

Videre ønsker vi å opprettholde noenlunde samme pris ved kjøp av tilgang til produkt nummer 2 og 3. Rabatten for produkt nummer 2 står fast på 30% første år og endres til fra 30% til 50% rabatt fra og med andre år. Rabatten for produkt nummer 3 står fast på 50% første år og endres fra 50% til 70% av startprisen, fra og med andre år. Det innebærer at prisen første år er den samme for produkt 2 og 3og prisen for årlig avgift blir omtrent som før (prisen for andre år har blitt høyere, noe som kompenseres med høyere rabatt for årlig avgift for produkt 2 og 3. Dette for at prisen for andre og tredje produkt holdes på samme nivå). 

De tre hovedmodulene har samme pris ( 1. «Tempolex bedre lesing», 2. «Tempolex matematikk», 3. «Tempolex better reading / Tempolex better spelling and grammar»). «Tempolex better reading / Tempolex better spelling and grammar» har blitt slått sammen til ett produkt.

Pris for hovedmodulene

Prisen beregnes med utgangspunkt i hvor mange elever skolen har, ikke utfra hvor mange elever som skal benytte Tempolex. Det er et enkelt og rimelig rettferdig prinsipp. Prisen per elev er lavere jo større skolen er. Samtidig er erfaringen at relativt sett færre elever benytter programmet ved de store skolene. Systemet innebærer at både skole og Tempolex slipper mye frem og tilbake med hensyn til hvor mange tilganger skolene trenger til enhver tid.

Abonnementet følger ikke skoleåret, men gjelder fra dato til dato. Hvor vidt en lisensordning følger skoleåret eller går fra dato til dato har ingen praktisk betydning. Skolen betaler en gang i året uansett.

Pris for en hovedmodul, for de ulike skolevariantene.

Antall elever Barneskoler ....................
U-skoler  .................. Vdg- skoler  ..................
Første år     Fom andre år Første år  Fom andre år Første år   Fom andre år
    1 -     49 2500 kr 2000 kr        
    1 -     99     2500 kr 2000 kr    
    1 -   200         2500 kr 2000 kr
  50 -    99 3000 kr 2400 kr        
100 -  199 3500 kr 2800 kr 3000 kr 2400 kr    
200 -  299 4000 kr 3200 kr 3500 kr 2800 kr 3000 kr 2400 kr
300 -  399 4500 kr 3600 kr 4000 kr 3200 kr 3500 kr 2800 kr
400 -  499 5000 kr 4000 kr 4500 kr 3600 kr 4000 kr 3200 kr
500 .... 5500 kr 4400 kr 5000 kr 4000 kr 4500 kr 3600 kr

 Priser eksklusive moms

Pris for en Tempolex hovedmodul, voksenopplæringstjenesten.

Ant. innb. i kommunen Pris første år Pris f.o.m år 2 til...
Under 5000 innb.   2000 kr   1600 kr
    5000 -    9999 innb.   3000 kr   2400 kr
  10000 -  19999 innb.   4000 kr   3200 kr
  20000 -  29999 innb.   5000 kr   4000 kr
  30000 -  39999 innb.   6000 kr   4800 kr
  40000 -  49999 innb.   7000 kr   5600 kr
  50000 -  59999 innb.   8000 kr   6400 kr
  60000 -  69999 innb.   9000 kr  7200 kr
  70000 -  79999 innb. 10000 kr   8000 kr
  80000 -  89999 innb. 11000 kr   8800 kr
  90000 -  99999 innb 12000 kr   9600 kr
100000 - 199999 innb. 14000 kr 11200 kr
200000 - 300000 innb. 16000 kr 12800 kr
Over 300000 innb.  20000 kr 16000 kr

 Priser eksklusive moms.

Kjøp av flere moduler gir rabatt

De tre hovedmodulene 1) «Tempolex bedre lesing», 2) «Tempolex matematikk», 3) «Tempolex better reading / Tempolex better spelling and grammar» har samme pris. Ved kjøp av tilgang til to eller tre moduler oppnås rabatt i henhold til tabellen under.

Priseksempel for barneskoler 50 til 99 elever / Ungdomsskoler 100 til 199 elever.

Antall moduler   Rabatter første år Pris første år     Rabatter fom andre år Årlig avgift    
Første modul   0 % rabatt 3000 kr 20 % rabatt 2400 kr
Andre modul 30 % rabatt         2100 kr 50 % rabatt 1500 kr
Tredje modul 50 % rabatt       1500 kr 70 % rabatt   900 kr

Priser eksklusive moms. /  Alle rabattene beregnes av fullpris kr 3000,-

Priseksempel: Barneskoler / kombinerte skoler – Kjøp av tilgang til produkt nummer 2. Pris første år og årlig pris fra og med andre år

Antall elever         Ordinær pris           Pris første år - 30% rabatt  Pris fom andre år - 50% rabatt
    1 -   49 2500 kr 1750 kr 1250 kr
  50 -   99 3000 kr 2100 kr 1500 kr
100 - 199 3500 kr 2450 kr 1750 kr
200 - 299 4000 kr 2800 kr 2000 kr
300 - 399 4500 kr 3150 kr 2250 kr
400 - 499 5000 kr 3500 kr 2500 kr
500 ...... 5500 kr 3850 kr 2750 kr

 Priser eksklusive moms.  /   Alle rabattene beregnes av ordiniær pris.

10'er lisensordningen er avviklet

Frem til september 2018 var det mulig å kjøpe tilgang til 10 eller 20 lisenser. Muligheten var ment for de store skolene som ikke hadde bruk for full skolelisens. Interessen var liten. Det er kostbart å programmere en 10'er lisensordning som fungerer i FEIDE! Vi har derfor valgt å avvikle ordningen.

Samkjøp gir rabatt

Det er to rabattmuligheter ved felles kjøp:

  • Kommunelisens: Ved kjøp av lisens til alle skolene i kommunen gis 20% rabatt første år og 40% rabatt fra og med år to.

  • Fem +: Ved samkjøp / felles faktura for fem skoler eller flere, i samme kommune (dvs. at ikke alle skolene i kommunen kjøper tilgang), gis 10% rabatt første år og 20% på årlig avgift.

Dersom en skole har lisens og etter hvert blir en del av en kommunelisens eller Fem +, vil kommunen ikke få refundert 20% (10%) av etableringsprisen for de skolene som allerede har kjøpt. Alle får 40% / 20% rabatt første år etter bestilling av kommunelisens / fem+ lisens.

Dersom en kommune eller 5 skoler + har kjøpt tilgang til for eksempel «Tempolex bedre lesing» og kjøper tilgang til «Tempolex matematikk» eller «Better reading / Better spelling and grammar», vil man først få 40% rabatt fordi man kjøper tilgang til modul nummer to, og ytterligere 20% (10%) rabatt for kommunelisens / 5+ lisens, første år. Fra og med andre år vil man oppnå 40% rabatt på årlig pris for modul 2 og ytterligere 40% (20%) rabatt fordi det er en kommunelisens / 5+ lisens.

Rabattene forutsetter felles faktura.

Pris for kommunelisens for en hovedmodul, for barneskoler / kombinerte skoler og ungdomsskoler

Antall elever .........  Barneskoler ....................
.........  U-skoler  ..................
    Første år     Fom andre år   Første år  Fom andre år
    1 -     49   2000 kr 1500 kr      
    1 -     99         2000 kr 1500 kr
    1 -   200            
  50 -    99   2400 kr 1800 kr      
100 -  199   2800 kr 2100 kr   2400 kr 1800 kr
200 -  299   3200 kr 2400 kr   2800 kr 2100 kr
300 -  399   3600 kr 2700 kr   3200 kr 2400 kr
400 -  499   4000 kr 3000 kr   3600 kr 2700 kr
500 ....   4400 kr 3300 kr   4000 kr 3000 kr

 Priser eksklusive moms

Prisen for alle skolene summeres. Totalbeløpet som fremkommer er prisen på tilgang for alle skoler, første år og årlig pris fra og med år to. 

Pris «Tempolex bedre uttale»

Pris for "Tempolex bedre uttale", for de ulike skolevariantene.

Antall elever ..........  Barneskoler ..........  U-skoler ..........  Vdg- skoler
    Alle år       Allle år    Alle år  
    1 -     49   500 kr        
    1 -     99       500 kr    
    1 -   200           500 kr
  50 -    99   750 kr        
100 -  199   1000 kr   750 kr    
200 -  299   1250 kr   1000 kr   750 kr
300 -  399   1500 kr   1250 kr   1000 kr
400 -  499   1750 kr   1500 kr   1250 kr
500 ....   2000 kr   1750 kr   1500 kr

 Priser eksklusive moms

Pris for «Tempolex bedre uttale», voksenopplæringstjenesten i kommunen

Ant. innb. i kommunen Pris første år Pris f.o.m år 2 til...
Under 5000 innb.   1000 kr   1000 kr
    5000 -    9999 innb.   1500 kr   1500 kr
  10000 -  19999 innb.   2000 kr   2000 kr
  20000 -  29999 innb.   2500 kr   2500 kr
  30000 -  39999 innb.   3000 kr   3000 kr
  40000 -  49999 innb.   3500 kr   3000 kr
  50000 -  99999 innb.   4000 kr   4000 kr
100000 - 199999 innb.   6000 kr   6000 kr
200000 - 300000 innb.   7000 kr   7000 kr
Over 300000 innb.  10000 kr 10000 kr

 Priser eksklusive moms.

«Tempolex bedre uttale» inngår ikke i det ordinære rabattsystemet, men det gis 20% rabatt for kommunelisens, første år og årlig avgift, etter samme prinsipp som for de andre modulene.

Dersom prisalternativene ikke passer din institusjon, ta kontakt for pris. Beskriv din institusjon. Oppgi antall brukere.

Pris for logopeder

Kommuneansatte logopeder og privatpraktiserende logopeder bes ta kontakt per mail eller telefon.

Pris private brukere

For private brukere er prisen 1000 kroner inklusive moms for hver av hovedmodulene.

Ved kjøp av tilgang til to eller tre moduler oppnås rabatt i henhold til tabellen under.

Antall moduler     Rabatt Pris privat bruker 3 år   Årlig avgift 
Første modul Full pris 1000 kr 0 kr
Andre modul 40 % rabatt       600 kr 0 kr
Tredje modul 60 % rabatt    400 kr 0 kr

Hovedmodulene er: 1) «Tempolex bedre lesing», 2) «Tempolex matematikk» og 3) «Tempolex better reading / Tempolex spelling and grammar»

Prisen for «Tempolex bedre uttale» er 500 kroner.

Det gis tilgang for to brukere i tre år. Det er ingen årlige avgifter.

Priser inklusive moms.

Lisensbetingelser

I det en bestiller inngås avtale med Tempolex om bruk av det produktet som er bestilt. Avtalen løper til den sies opp. Oppsigelsestiden er tre måneder før forfall årlig avgift.

Se lisensbetingelser vedrørende detaljer omkring vilkår.

Lisensbetingelser