image

Aa

image

image

Start Tempolex

Kort om prissystemet

Tempolex har tre hovedmoduler. Hovedmodulene har samme pris: ( a) «Tempolex bedre lesing», b) «Tempolex matematikk», c) «Tempolex better reading / Tempolex better spelling and grammar»). «Tempolex better reading / Tempolex better spelling and grammar var to moduler tidligere, men er slått sammen til en. Prisen er avhengig av størrelsen på skolen og hvilke type skole det er. Dersom en har kjøpt tilgang til modul a og ønsker å kjøpe tilgang til flere moduler, gis det 30% rabatt for andre modul modul og 50% på tredje modul, for første året en abonnerer (rabattene er trekt fra i tabellene under).

Prisen for produktene fra og med andre år er 20% lavere enn for første år. Det gis 40% rabatt på årlig avgift for andre modul og 60% rabatt for tredje modul (rabattene er trekt fra i tabellene under). Tilgang til modulene kan kjøpes samtidig eller i en hvilken som helst rekkefølge. Rabattene forutsetter at en abonnerer på to moduler for å oppnå rabatten for andre modul, og at en abonnerer på tre moduler for å oppnå rabatt på tredje modul. 

Pris for hovedmodulene

Prisen beregnes med utgangspunkt i hvor mange elever skolen har, ikke utfra hvor mange elever som skal benytte Tempolex. Det er et enkelt og rimelig rettferdig prinsipp. Prisen per elev er lavere jo større skolen er. Samtidig er erfaringen at relativt sett færre elever benytter programmet ved de store skolene. Systemet innebærer at både skole og Tempolex slipper mye frem og tilbake med hensyn til hvor mange tilganger skolene trenger til enhver tid.

Abonnementet følger ikke skoleåret, men gjelder fra dato til dato. Hvor vidt en lisensordning følger skoleåret eller går fra dato til dato har ingen praktisk betydning. Skolen betaler en gang i året uansett.

Pris for en hovedmodul, for de ulike skolevariantene.

Antall elever Barneskoler ....................
U-skoler  .................. Vdg- skoler  ..................
Første år     Fom andre år Første år  Fom andre år Første år   Fom andre år
    1 -     49 2500 kr 2000 kr        
    1 -     99     2500 kr 2000 kr    
    1 -   199         2500 kr 2000 kr
  50 -    99 3000 kr 2400 kr        
100 -  199 3500 kr 2800 kr 3000 kr 2400 kr    
200 -  299 4000 kr 3200 kr 3500 kr 2800 kr 3000 kr 2400 kr
300 -  399 4500 kr 3600 kr 4000 kr 3200 kr 3500 kr 2800 kr
400 -  499 5000 kr 4000 kr 4500 kr 3600 kr 4000 kr 3200 kr
500 .... 5500 kr 4400 kr 5000 kr 4000 kr 4500 kr 3600 kr

 Priser eksklusive moms

Pris for en Tempolex hovedmodul, voksenopplæringstjenesten.

Ant. innb. i kommunen Pris første år Pris f.o.m år 2 til...
Under 5000 innb.   2000 kr   1600 kr
    5000 -    9999 innb.   2500 kr   2000 kr
  10000 -  19999 innb.   3000 kr   2400 kr
  20000 -  29999 innb.   3500 kr   2800 kr
  30000 -  39999 innb.   4000 kr   3200 kr
  40000 -  49999 innb.   4500 kr   3600 kr
  50000 -  59999 innb.   5000 kr   4000 kr
  60000 -  69999 innb.   5500 kr   4400 kr
  70000 -  79999 innb.   6000 kr   4800 kr
  80000 -  89999 innb.   6500 kr   5200 kr
  90000 -  99999 innb   7000 kr   5600 kr
100000 - 199999 innb.   7500 kr   6000 kr
200000 - 300000 innb. 12000 kr   9600 kr
Over 300000 innb.  15000 kr 12000 kr

 Priser eksklusive moms.

Kjøp av flere moduler gir rabatt

De tre hovedmodulene a) «Tempolex bedre lesing», b) «Tempolex matematikk», c) «Tempolex better reading / Tempolex better spelling and grammar» har samme pris. Ved kjøp av tilgang til to eller tre moduler oppnås rabatt i henhold til tabellen under. (Eks. barneskole 50-100 elever) 

Antall moduler

Pris første år

Pris første år.

    Første modul

0 % rabatt

 3000 kr

    Andre modul

30 % rabatt

 2100 kr

    Tredje modul

50% rabatt

 1500 kr

Prisene er oppgitt uten mva.

Antall moduler

Rabatt fom andre  år

Årlig pris fom andre år

    Første modul

0 % rabatt av årlig pris *

 2400 kr

    Andre modul

40 % rabatt av årlig pris *

 1440 kr

    Tredje modul

60% rabatt av årlig pris *

   960 kr

* Årlig pris er 20% lavere enn første års pris. Prisene er oppgitt uten mva.

 Priseksempel: Barneskoler / kombinerte skoler – Kjøp av tilgang til produkt nummer 2. Pris første år og årlig pris fra og med andre år

Antall elever         Ordinær pris           Pris første år -
Pris fom andre år -
    1 -   49 2500 kr 1750 kr 1200 kr
  50 -   99 3000 kr 2100 kr 1440 kr
100 - 199 3500 kr 2450 kr 1680 kr
200 - 299 4000 kr 2800 kr 1920 kr
300 - 399 4500 kr 3150 kr 2160 kr
400 - 499 5000 kr 3500 kr 2400 kr
500 ...... 5500 kr 3850 kr 2640 kr

 Priser eksklusive moms. 

10'er lisensordningen er avviklet

Frem til september 2018 var det mulig å kjøpe tilgang til 10 eller 20 lisenser. Muligheten var ment for de store skolene som ikke hadde bruk for full skolelisens. Interessen var liten. Det er kostbart å programmere en 10'er lisensordning som fungerer i FEIDE! Vi har derfor valgt å avvikle ordningen.

Samkjøp gir rabatt

Det er to rabattmuligheter ved felles kjøp:

  • Kommunelisens: Ved kjøp av lisens til alle skolene i kommunen gis 20% rabatt første år og 40% rabatt fra og med år to.

  • Fem +: Ved samkjøp / felles faktura for fem skoler eller flere, i samme kommune (dvs. at ikke alle skolene i kommunen kjøper tilgang), gis 10% rabatt første år og 20% på årlig avgift.

Dersom en skole har lisens og etter hvert blir en del av en kommunelisens eller Fem +, vil kommunen ikke få refundert 20% (10%) av etableringsprisen for de skolene som allerede har kjøpt. Alle får 40% / 20% rabatt første år etter bestilling av kommunelisens / fem+ lisens.

Dersom en kommune eller 5 skoler + har kjøpt tilgang til for eksempel «Tempolex bedre lesing» og kjøper tilgang til «Tempolex matematikk» eller «Better reading / Better spelling and grammar», vil man først få 40% rabatt fordi man kjøper tilgang til modul nummer to, og ytterligere 20% (10%) rabatt for kommunelisens / 5+ lisens, første år. Fra og med andre år vil man oppnå 40% rabatt på årlig pris for modul 2 og ytterligere 40% (20%) rabatt fordi det er en kommunelisens / 5+ lisens.

Rabattene forutsetter felles faktura.

Pris for kommunelisens for en hovedmodul, for barneskoler / kombinerte skoler og ungdomsskoler

Antall elever .........  Barneskoler ....................
.........  U-skoler  ..................
    Første år     Fom andre år   Første år  Fom andre år
    1 -     49   2000 kr 1500 kr      
    1 -     99         2000 kr 1500 kr
    1 -   200            
  50 -    99   2400 kr 1800 kr      
100 -  199   2800 kr 2100 kr   2400 kr 1800 kr
200 -  299   3200 kr 2400 kr   2800 kr 2100 kr
300 -  399   3600 kr 2700 kr   3200 kr 2400 kr
400 -  499   4000 kr 3000 kr   3600 kr 2700 kr
500 ....   4400 kr 3300 kr   4000 kr 3000 kr

 Priser eksklusive moms

Prisen for alle skolene summeres. Totalbeløpet som fremkommer er prisen på tilgang for alle skoler, første år og årlig pris fra og med år to. 

Pris «Tempolex bedre uttale»

Pris for "Tempolex bedre uttale", for de ulike skolevariantene.

Antall elever ..........  Barneskoler ..........  U-skoler ..........  Vdg- skoler
    Alle år       Allle år    Alle år  
    1 -     49   500 kr        
    1 -     99       500 kr    
    1 -   200           500 kr
  50 -    99   750 kr        
100 -  199   1000 kr   750 kr    
200 -  299   1250 kr   1000 kr   750 kr
300 -  399   1500 kr   1250 kr   1000 kr
400 -  499   1750 kr   1500 kr   1250 kr
500 ....   2000 kr   1750 kr   1500 kr

 Priser eksklusive moms

Pris for «Tempolex bedre uttale», voksenopplæringstjenesten i kommunen

Ant. innb. i kommunen Pris første år Pris f.o.m år 2 til...
Under 5000 innb.   1000 kr   1000 kr
    5000 -    9999 innb.   1500 kr   1500 kr
  10000 -  19999 innb.   2000 kr   2000 kr
  20000 -  29999 innb.   2500 kr   2500 kr
  30000 -  39999 innb.   3000 kr   3000 kr
  40000 -  49999 innb.   3500 kr   3000 kr
  50000 -  99999 innb.   4000 kr   4000 kr
100000 - 199999 innb.   6000 kr   6000 kr
200000 - 300000 innb.   7000 kr   7000 kr
Over 300000 innb.  10000 kr 10000 kr

 Priser eksklusive moms.

«Tempolex bedre uttale» inngår ikke i det ordinære rabattsystemet, men det gis 20% rabatt for kommunelisens, første år og årlig avgift, etter samme prinsipp som for de andre modulene.

Dersom prisalternativene ikke passer din institusjon, ta kontakt for pris. Beskriv din institusjon. Oppgi antall brukere.

Pris for logopeder

Kommuneansatte logopeder og privatpraktiserende logopeder bes ta kontakt per mail eller telefon.

Pris private brukere

For private brukere er prisen 1000 kroner inklusive moms for hver av hovedmodulene.

Ved kjøp av tilgang til to eller tre moduler oppnås rabatt i henhold til tabellen under.

Antall moduler     Rabatt Pris privat bruker 3 år   Årlig avgift 
Første modul Full pris 1000 kr 0 kr
Andre modul 40 % rabatt       600 kr 0 kr
Tredje modul 60 % rabatt    400 kr 0 kr

Hovedmodulene er: 1) «Tempolex bedre lesing», 2) «Tempolex matematikk» og 3) «Tempolex better reading / Tempolex spelling and grammar»

Prisen for «Tempolex bedre uttale» er 500 kroner.

Det gis tilgang for to brukere i tre år. Det er ingen årlige avgifter.

Priser inklusive moms.

Lisensbetingelser

I det en bestiller inngås avtale med Tempolex om bruk av det produktet som er bestilt. Avtalen løper til den sies opp. Oppsigelsestiden er tre måneder før forfall årlig avgift.

Se lisensbetingelser vedrørende detaljer omkring vilkår.

Lisensbetingelser