image

Aa

image

image

Start Tempolex

Nytt produkt 2019

I september 2019 lanserte vi «Tempolex better spelling and grammar». Et program der eleven kan automatisere grammatiske regler og staving av de 300 mest høyfrekvente ordene på engelsk + høyfrekvente substantiv og verb. Elevene skriver inn i programmet og programmet avgjør om svaret er rett eller galt og viser rett svar når det er galt. Elevene kan derfor jobbe selvstendig, f.eks. i en ordinær skoletime. I første versjon vare eneste mulighet at elevene skriver hele ordet inn i programmet.  Oppgradert versjon foreligger og det er nå mulighet til å velge svar ved å klikke / peke på ord i en flervalgsmeny. Programmet fungerer godt på alle plattformer, PC, Mac, Crombook og ulike nettbrett, men grammatikkdelen fungerer aller best på nettbrett (enheter med touch-skjerm).

Programmet er bundlet med "Tempolex better reading", dvs. at det gis 70% rabatt på dette programmet for dem som abonnerer på "Tempolex better reading". Leaser en tilgang som produkt nummer 2 eller 3 (uten at en leaser better reading) gis henholdsvis 30 og 50 prosent rabatt.

Pris for hovedmodulene

Prisen for hovedmodulene «Tempolex bedre lesing», «Tempolex matematikk», «Tempolex better reading» og «Tempolex better spelling and grammar» er den samme. Det innrømmes rabatt ved kjøp av flere moduler, modul 2, 3 og 4 gir henholdsvis 30, 50 og 70% rabatt. Prisen er 40% lavere en startprisen, fra og med år 2. Tabellene under viser prisen for en modul.

Prisen beregnes med utgangspunkt i hvor mange elever skolen har, ikke utfra hvor mange elever som skal benytte Tempolex. Det er et enkelt og rimelig rettferdig prinsipp. Prisen per elev er lavere jo større skolen er. Samtidig er erfaringen at relativt sett færre elever benytter programmet ved de store skolene. Systemet innebærer at både skole og Tempolex slipper mye frem og tilbake med hensyn til hvor mange tilganger skolene trenger til enhver tid.

Abonnementet følger ikke skoleåret, men gjelder fra dato til dato. Hvor vidt en lisensordning følger skoleåret eller går fra dato til dato har ingen praktisk betydning. Kunden betaler en gang i året uansett.

Pris for en Tempolex hovedmodul, barneskoler og kombinerte skoler.

Antall elever ved skolen
Pris første år Pris f.o.m år 2 til........
    0 -   49                    2500 kr 1500 kr
  50 -   99 3000 kr 1800 kr
100 - 199 3500 kr 2100 kr
200 - 299 4000 kr 2400 kr
300 - 399 4500 kr 2700 kr
400 - 499 5000 kr 3000 kr
500 - 599 5500 kr 3300 kr
600 - ... 6000 kr 3600 kr

Priser eksklusive moms.

Pris for en Tempolex hovedmodul, ungdomsskoler.

Antall elever ved skolen
Pris første år Pris f.o.m år 2 til...
   0 -   99                     2500 kr 1500 kr
100 - 199 3000 kr 1800 kr
200 - 299 3500 kr 2100 kr
300 - 399 4000 kr 2400 kr
400 - 499 4500 kr 2700 kr
500 - 499 5000 kr 3000 kr
600 - ... 5500 kr 3300 kr

Priser eksklusive moms.

Pris for en Tempolex hovedmodul, videregående skoler.

Antall elever ved skolen
Pris første år Pris f.o.m år 2 til...
    0 - 200                 2500 kr 1500 kr
200 - 299 3000 kr 1800 kr
300 - 399 3500 kr 2100 kr
400 - 499 4000 kr 2400 kr
500 - 599 4500 kr 2700 kr
600 - ... 5000 kr 3000 kr

Priser eksklusive moms

Pris for en Tempolex hovedmodul, voksenopplæringstjenesten.

Ant. innb. i kommunen Pris første år Pris f.o.m år 2 til...
Under 5000 innb.   2000 kr   1200 kr
    5000 -    9999 innb.   3000 kr   1800 kr
  10000 -  19999 innb.   4000 kr   2400 kr
  20000 -  29999 innb.   5000 kr   3000 kr
  30000 -  39999 innb.   6000 kr   3600 kr
  40000 -  49999 innb.   7000 kr   4200 kr
  50000 -  59999 innb.   8000 kr   4800 kr
  60000 -  69999 innb.   9000 kr   5400 kr
  70000 -  79999 innb. 10000 kr   6000 kr
  80000 -  89999 innb. 11000 kr   6600 kr
  90000 -  99999 innb 12000 kr   7200 kr
100000 - 199999 innb. 14000 kr   8400 kr
200000 - 300000 innb. 16000 kr   9600 kr
Over 300000 innb.  20000 kr 12000 kr

 Priser eksklusive moms.

Kjøp av flere moduler gir rabatt

Rabatt ved kjøp av flere moduler

De fire hovedmodulene «Tempolex bedre lesing», «Tempolex matematikk», «Tempolex better reading» og «Tempolex better spelling and grammar» har lik pris. Ved kjøp av tilgang til to, tre eller fire moduler oppnås rabatt i henhold til tabellen under.

Priseksempel for barneskoler 50 til 99 elever:

Antall moduler   Pris Avgift første år     Årlig avgift    
Første modul Full pris 3000 kr 1800 kr
Andre modul 30 % rabatt         2100 kr 1470 kr
Tredje modul 50 % rabatt       1500 kr   900 kr
Fjerde modul 70 % rabatt   900 kr   540 kr

Priser eksklusive moms.

«Tempolex better reading» og «Tempolex better spelling and grammar» bundles sammen slik at kjøper en tilgang til ett av disse produktene får en 70% rabatt på det andre uansett om en kjøper tilgang til to, tre eller fire moduler.

Dvs. kjøper en «Tempolex better reading» som første produkt og full pris vil en få 70% rabatt på «Tempolex better spelling and grammar» dersom en kjøper «Tempolex better spelling and grammar» som nummer to. Eller vica versa. Kjøper en «Tempolex bedre lesing» eller«Tempolex matematikk» samtidig, eller senere, vil det bli regnet som produkt nummer to og gi 30% rabatt. 

10'er lisensordningen er avviklet

10 eller 20 lisenser

Frem til 1. september 2018 har det vært mulig å kjøpe tilgang til 10 eller 20 lisenser. Muligheten var ment for de store skolene som vurderte det slik at de ikke hadde bruk for full skolelisens. For de små og middels store skolene har alternativet vært lite aktuelt fordi prisen var omtrent den samme som for full skolelisens. Erfaringen etter at ordningen har vært tilgjengelig i 2 år, er at interessen har vært liten. Det er kostbart å programmere en 10'er lisensordning som fungerer i FEIDE! Vi velger derfor å avvikle ordningen med virkning fra 1. september 2018.

Samkjøp gir rabatt

Rabatt når flere kjøper sammen

Det er to rabattmuligheter ved felles kjøp:

  • Kommunelisens: Ved kjøp av lisens til alle skolene i kommunen gis 20% rabatt både første år og på årlig avgift.

  • Fem +: Ved kjøp for fem skoler eller flere, i samme kommune, gis 15% rabatt første år og på årlig avgift.

Dersom en skole har lisens og etter hvert blir en del av en kommunelisens eller Fem +, vil kommunen ikke få refundert 20% av etableringsprisen for de skolene som har kjøpt. De som kjøper når avtalen inngås oppnår 20% rabatt første år, og alle skolene som inngår i avtalen vil oppnå henholdsvis 20% eller 15% rabatt på årlig avgift. Årlig avgift er i utgangspunktet 40% lavere enn avgiften for første år.

Dersom en kommune (eller 5 skoler +) har kjøpt tilgang til «Tempolex bedre lesing» og kjøper tilgang til «Tempolex matematikk», vil de først på 30% rabatt for kjøp av modul nummer to, og ytterligere 15% rabatt for kommunelisens (5 skoler +).

Rabatten forutsetter felles faktura.

Pris «Tempolex bedre uttale»

Pris for «Tempolex bedre uttale», barneskoler

Antall elever Pris første år Pris fom år 2 til ...
    0 -  49   500 kr   500 kr
  50 -  99   750 kr   750 kr
100 - 199 1000 kr 1000 kr
200 - 299 1250 kr 1250 kr
300 - 399 1500 kr 1500 kr
400 - 499 1750 kr 1750 kr
500 - 599 2000 kr 2000 kr
600 - ...... 2250 kr 2250 kr

Priser eksklusive moms.

Pris for «Tempolex bedre uttale», ungdomsskoler

Antall elever Pris første år Pris fom år 2 til ...
    0 -  99   500 kr   500 kr
100 - 199   750 kr   750 kr
200 - 299 1000 kr 1000 kr
300 - 399 1250 kr 1250 kr
400 - 499 1500 kr 1500 kr
500 - 599 1750 kr 1750 kr
600 - ...... 2000 kr 2000 kr

Priser eksklusive moms.

Pris for «Tempolex bedre uttale», videregående skoler

Antall elever Pris første år Pris fom år 2 til ...
   0 – 200   500 kr   500 kr
200 – 299   750 kr   750 kr
300 - 399 1000 kr 1000 kr
400 - 499 1250 kr 1250 kr
500 - 599 1500 kr 1500 kr
600 - ..... 1750 kr 1750 kr

Priser eksklusive moms.

Pris for «Tempolex bedre uttale», voksenopplæringstjenesten i kommunen

Ant. innb. i kommunen Pris første år Pris f.o.m år 2 til...
Under 5000 innb.   1000 kr   1000 kr
    5000 -    9999 innb.   1500 kr   1500 kr
  10000 -  19999 innb.   2000 kr   2000 kr
  20000 -  29999 innb.   2500 kr   2500 kr
  30000 -  39999 innb.   3000 kr   3000 kr
  40000 -  49999 innb.   3500 kr   3000 kr
  50000 -  99999 innb.   4000 kr   4000 kr
100000 - 199999 innb.   6000 kr   6000 kr
200000 - 300000 innb.   7000 kr   7000 kr
Over 300000 innb.  10000 kr 10000 kr

 Priser eksklusive moms.

«Tempolex bedre uttale» inngår ikke i det ordinære rabattsystemet, men det gis 15% rabatt for kommunelisens, første år og årlig avgift, etter samme prinsipp som for de andre modulene.

Dersom prisalternativene ikke passer din institusjon, ta kontakt for pris. Beskriv din institusjon. Oppgi antall brukere.

Pris for logopeder

Kommuneansatte logopeder og privatpraktiserende logopeder bes ta kontakt per mail eller telefon.

Pris «Tempolex bedre staving»

Pris «Tempolex bedre staving»

Ant.  elever / innbyggere Pris første år Pris f.o.m år 2 til...
Alle typer skoler    
Under 100 elever  300 kr 0
100 - 199 elever  340 kr 0
200 - 299 elever  380 kr 0
300 - 399 elever  420 kr 0
400 - 499 elever  460 kr 0
over 499 elever  500 kr 0
PPT / Komp. sent.  300 kr 0
     
Voksenopplæring    
Under 5000 innb.   300 kr 0
    5000 -    9999 innb.   380 kr 0
  10000 -  19999 innb.   460 kr 0
  20000 -  29999 innb.   520 kr 0
  30000 -  39999 innb.   600 kr 0
  40000 -  49999 innb.   680 kr 0
  50000 -  99999 innb.   720 kr 0
100000 - 199999 innb. 1000 kr 0
200000 - 300000 innb. 1400 kr 0
Over 300000 innb.  1800 kr 0

 Priser eksklusive moms.

Det gis 25% rabatt for kjøp til alle skolene i en kommune eller fem skoler eller flere i samme kommune.

Pris private brukere

For private brukere er prisen 1000 kroner inklusive moms for hver av hovedmodulene.

Ved kjøp av tilgang til to eller tre moduler oppnås rabatt i henhold til tabellen under.

Antall moduler     Pris Privat for 3 år   Årlig avgift 
Første modul Full pris 1000 kr 0 kr
Andre modul 30 % rabatt       700 kr 0 kr
Tredje modul 50 % rabatt    500 kr 0 kr

Hovedmodulene er: «Tempolex bedre lesing», «Tempolex matematikk» og «Tempolex better reading»

Prisen for «Tempolex bedre uttale» er 500 kroner.

Prisen for pdf-boken «Tempolex bedre staving» er 250 kroner.

Det gis tilgang for to brukere i tre år. Det er ingen årlige avgifter.

Priser inklusive moms.

Lisensbetingelser

I det en bestiller inngås avtale med Tempolex om bruk av det produktet som er bestilt. Avtalen løper til den sies opp. Oppsigelsestiden er tre måneder før forfall årlig avgift.

Se lisensbetingelser vedrørende detaljer omkring vilkår.

Lisensbetingelser