image

Aa

image

image

Start Tempolex

Better reading

«Tempolex better reading, versjon 2.0»

Veilederen tar for seg hva «Tempolex better reading» er tenkt brukt til. Øvingen kan foregå på samme måten som for «Tempolex bedre lesing», men programmet er ikke bygd opp med mål å lære å lese. Hovedfokuset er å hjelpe eleven til å bedre leseflyten på engelsk.

Programmet kan også benyttes til å øve inn grunnleggende engelsk / dagligdags engelsk. Deler av programmet er samkjørt med læreverkene for 1. til 3. trinn. En del av tekstene for 1. til 3. trinn presenteres med tre vanskenivåer. På den måten kan elever på ulikt funksjonsnivå ha nytte av programmet. Eller en kan begynne med en enkel tekst og øke vanskegraden etter hvert som eleven mestrer.

Veilederen forklarer også hvordan en kan øve på engelske lydbilder for å automatisere riktig engelsk uttale, da også tenkt for elever som mestrer engelsk tilfredsstillende.

I september 2018 er programmet oppgradert med en mengde lister med ord, fraser, setninger og små fortellinger/dialoger fra dagligdagse situasjoner. Family, School, Leisure time, Bank, At the doctor / hospital, Sleepover, Small talk, Inside the house, Outside the house, Traveling, Tourism and At the restaurant. Vi lanserte en større oppgradering i mai 2019. Programmet ble da forbedret ved at det er lagt til temaer "From every day life". Det vil si gloser, fraser og setninger knyttet til famileliv, skole, fritid, måltider, bank, på reise med mer.

Programmet er først og fremst beregnet for de som har relativt store utfordringer i engelsk, på alle trinn i barneskolen, men også for eldre elever som har liten nytte av det engelske læreverket for klassen eller trenger supplerende tekster. For elever på første til tredje trinn kan en finne tekster som har en vanskegrad som passer eleven bedre enn teksten i bøkene eller en kan finne tekster slik at eleven kan få et større og mer variert øvingsmateriale. Programmet er ellers ment for elever med genrelle lærevansker og for elever med dysleksi eller andre vansker som medfører utfordringer med hensyn til å tilegne seg engelsk. 

Brukerveiledning «Tempolex better reading» versjon 2.0, veilederversjon 1.0