image

Aa

image

image

Start Tempolex

Better reading

«Tempolex better reading, versjon 1.5»

Veilederen tar for seg hva «Tempolex better reading» er tenkt brukt til. Øvingen foregår på samme måten som for «Tempolex bedre lesing», men programmet er ikke bygd opp med mål å lære å lese. Hovedfokuset er å hjelpe eleven til å bedre leseflyten på engelsk.

Programmet kan også benyttes til å øve inn grunnleggende engelsk / dagligdags engelsk. Deler av programmet er samkjørt med læreverkene for 1. til 3. trinn. En del av tekstene presenteres med tre vanskenivåer. På den måten kan elever på ulikt funksjonsnivå ha nytte av programmet. Eller en kan begynne med en enkel tekst og øke vanskegraden etter hvert som eleven mestrer.

Veilederen forklarer også hvordan en kan øve på engelske lydbilder for å automatisere riktig engelsk uttale, da også tenkt for elever som mestrer engelsk tilfredsstillende.

Programmet er først og fremst beregnet for de som har relativt store utfordringer i engelsk, på alle trinn i barneskolen, men også for eldre elever som har liten nytte av det engelske læreverket for klassen. For elever på første til tredje trinn kan en finne tekster som har en vanskegrad som passer eleven bedre enn teksten i bøkene eller en kan finne tekster slik at eleven kan få et større og mer variert øvingsmateriale.

Brukerveiledning «Tempolex better reading», veilederversjon 1.3