image

Aa

image

image

Start Tempolex

Matematikk

«Tempolex matematikk»

Hensikten med «Tempolex matematikk» er å hjelpe elever med å automatisere tall-lesing, pluss- og gangetabellen, med mer. Fra en liste med 10 til 15 regnestykker presenteres ett og ett regnestykke på dataskjermen. Eleven løser oppgaven og neste oppgave kommer frem. De samme oppgavene kommer frem om igjen og om igjen, i tilfeldig rekkefølge. Eleven regner om igjen og om igjen til han oppnår flyt. Han regner helt til han vet svarene uten å tenke seg om. Da er regnestykkene automatisert i elevens hjerne.

For å oppgå funksjonelle ferdigheter i matematikk, er det viktig at basisferdighetene er automatisert. En effektiv måte å oppnå automatiserte ferdigheter er intensiv øving med mange repetisjoner. «Tempolex matematikk» er konstruert nettopp med det formål. Plusstabellen i området 0 til 20 og den lille gangetabellen er aller viktigst å få automatisert. Parallelt må det jobbes med å gi eleven forståelse av tall og mengde, og logiske sammenhenger i matematikken. Godt automatiserte tabeller fremmer matematikkforståelse, fordi automatiske grunnferdigheter (pluss og gange) er svært energisparende for hjernen. Det er mye enklere å gjennomføre en sammensatt regneoperasjon når en uten videre vet at 7 + 5 = 12 og at 9 x 3 = 27. I det øyeblikket en må gå via «tall-venner», synge «gangesangen» eller må regne på fingrene, tappes hjernen for tankekraft. Regneprosessen forstyrres og forsinkes, faren for at det regnes feil øker og faren for at en tenker logisk feil øker.