image

Aa

image

image

Start Tempolex

Pris for hovedmodulene

Prisen for hovedmodulene «Tempolex bedre lesing», «Tempolex matematikk», «Tempolex better reading» og «Tempolex better spelling and grammar» er den samme. Det innrømmes rabatt ved kjøp av flere moduler, modul 2, 3 og 4 gir henholdsvis 30, 50 og 70% rabatt. Prisen er 40% lavere en startprisen, fra og med år 2. Tabellene under viser prisen for en modul.

Prisen beregnes med utgangspunkt i hvor mange elever skolen har, ikke utfra hvor mange elever som skal benytte Tempolex. Det er et enkelt og rimelig rettferdig prinsipp. Prisen per elev er lavere jo større skolen er. Samtidig er erfaringen at relativt sett færre elever benytter programmet ved de store skolene. Systemet innebærer at både skole og Tempolex slipper mye frem og tilbake med hensyn til hvor mange tilganger skolene trenger til enhver tid.

Abonnementet følger ikke skoleåret, men gjelder fra dato til dato. Hvor vidt en lisensordning følger skoleåret eller går fra dato til dato har ingen praktisk betydning. Kunden betaler en gang i året uansett.

Pris for en Tempolex hovedmodul, barneskoler og kombinerte skoler.

Antall elever ved skolen
Pris første år Pris f.o.m år 2 til........
    0 -   49                    2500 kr 1500 kr
  50 -   99 3000 kr 1800 kr
100 - 199 3500 kr 2100 kr
200 - 299 4000 kr 2400 kr
300 - 399 4500 kr 2700 kr
400 - 499 5000 kr 3000 kr
500 - 599 5500 kr 3300 kr
600 - ... 6000 kr 3600 kr

Priser eksklusive moms.

Pris for en Tempolex hovedmodul, ungdomsskoler.

Antall elever ved skolen
Pris første år Pris f.o.m år 2 til...
   0 -   99                     2500 kr 1500 kr
100 - 199 3000 kr 1800 kr
200 - 299 3500 kr 2100 kr
300 - 399 4000 kr 2400 kr
400 - 499 4500 kr 2700 kr
500 - 499 5000 kr 3000 kr
600 - ... 5500 kr 3300 kr

Priser eksklusive moms.

Pris for en Tempolex hovedmodul, videregående skoler.

Antall elever ved skolen
Pris første år Pris f.o.m år 2 til...
    0 - 200                 2500 kr 1500 kr
200 - 299 3000 kr 1800 kr
300 - 399 3500 kr 2100 kr
400 - 499 4000 kr 2400 kr
500 - 599 4500 kr 2700 kr
600 - ... 5000 kr 3000 kr

Priser eksklusive moms

Pris for en Tempolex hovedmodul, voksenopplæringstjenesten.

Ant. innb. i kommunen Pris første år Pris f.o.m år 2 til...
Under 5000 innb.   2000 kr   1200 kr
    5000 -    9999 innb.   3000 kr   1800 kr
  10000 -  19999 innb.   4000 kr   2400 kr
  20000 -  29999 innb.   5000 kr   3000 kr
  30000 -  39999 innb.   6000 kr   3600 kr
  40000 -  49999 innb.   7000 kr   4200 kr
  50000 -  59999 innb.   8000 kr   4800 kr
  60000 -  69999 innb.   9000 kr   5400 kr
  70000 -  79999 innb. 10000 kr   6000 kr
  80000 -  89999 innb. 11000 kr   6600 kr
  90000 -  99999 innb 12000 kr   7200 kr
100000 - 199999 innb. 14000 kr   8400 kr
200000 - 300000 innb. 16000 kr   9600 kr
Over 300000 innb.  20000 kr 12000 kr

 Priser eksklusive moms.