image

Aa

image

image

Start Tempolex

Tempolex better reading

Vi lanserte en større oppgradering av "Tempolex better reading" i mai 2019. Programmet ble da forbedret ved at det er lagt til temaer "From every day life". Det vil si gloser, fraser og setninger knyttet til famileliv, skole, fritid, måltider, bank, på reise med mer. August 2020 er programmet ytterligere forbedret nå ved at det er lagt til langt flere lister for stort sett alle temaer. Ulogisk plasserte lister er flyttet. Navnene er forbedret slik at det er lettere å forstå hva listene inneholder og det er innført en nivådeling slik at en får en pekepinn på vanskegraden til listene. Sist, men ikke minst det er gjennomført en relativt omfattende korrekturlesing slik at en mengde feil er luket ut.