image

Aa

image

image

Start Tempolex

Tempolex better reading

Vi har nylig lansert en større oppgradering av "Tempolex better reading". "Tempolex better reading" har blitt forbedret ved at det er lagt til øveord, setninger og små fortellinger knyttet til en rekke temaer "From every day life". Det vil si gloser, fraser og setninger knyttet  til famileliv, skole, fritid, måltider, bank, på reise med mer.