image

Aa

image

image

Start Tempolex

Tempolex better spelling and grammar

Tempolex har lansert produktet "Tempolex better spelling and grammar" september 2019. - Programmet vil gradvis bli forbedret både med hensyn til innhold og funksjonalitet. 
 
Fokuset i stavedelen av programet er å automatisere riktig stavemåte for de 300 hyppigst brukte ordene, i avistekst, i det engelske språket. I tillegg kan elevene øve på rettskriving av noen høyfrekvente verb og substantiver. Samtidig som eleven øver skrivemåte kan han/hun også øve på betydningen av ordet.
 
I grammatikkdelen er fokuset å øve inn og automatisere grammatiske regler i det engelske språket. 
 
I versjon 1.0 måtte en skrive inn svaret ved hjelp av tastaturet både i stavedelen og grammatikkdelen. Det betyr at programmet har fungert best på PC / Mac / Chromebook og nettbrett med tastatur. Slik er det fortsatt for stavedelen. Fra september 2020 har vi fått implementert flervalgs-menyer slik at en i grammatikkdelen kan velge svar fra en flervalgsmeny. Grammatikkdelen har derfor blitt langt mer funksonell på nettbrett / touch-skjerm. En kan nå berøre skjermen for å velge svar. Det innebærer at grammatikkdelen nå fungerer best på nettbrett når en øver med flervalgsmenyer. En kan også øve slik at en må skrive inn svaret og da fungerer det best med enhenter som har tastatur.