image

Aa

image

image

Start Tempolex

Tempolex better spelling and grammar

Tempolex lanser produktet "Tempolex better spelling and grammar", i løpet av februar 2019. Fokuset i stavedelen er å øve inn riktig stavemåte for de 300 hyppigst brukte ordene, i skriftelig avistekst, i det engelske språket. Samtidig som eleven øver skrivemåte kan han/hun også øve på betydningen av ordet. I grammatikkdelen er fokuset å øve inn og automatisere grammatiske regler i det engelske språket. I tillegg får eleven øving på rettskriving av noen høyfrekvente ord.