image

Aa

image

image

Start Tempolex

 

Tempolexbilder 038Er du lærer og har lyst til å prøve ett eller flere Tempolex-produkter?

Oppgi hvilke produkt du vil prøve, målføre, navnet på skolen, ditt navn og din offentlige e-postadresse.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Viktige kjennetegn på «Tempolex bedre læring»:

1) Øvingen er ment for automatisering av grunnleggende ferdigheter i basisfagene.

2) Det øves i korte økter to-tre ganger daglig.

3) Tempolex måler effekt av øving og fremstiller fremgangen i en lett forståelig kurve, slik at lærer og elev med egne øyne kan se at øvingen gir resultater. På den måten slipper en å kaste bort tid på noe som ikke gir effekt.

4) Systemet består av fem moduler: Tempolex bedre lesing, Tempolex better reading, Tempolex matematikk, Tempolex bedre uttale og Tempolex better spelling and grammar.

5) Alle modulene fungerer på tilnærmet samme måte. Har en lært seg bruken av en modul kan en i prinsippet bruken av de andre modulene.

6) Programvaren er utformet slik at den passer for alle uansett alder, både når det gjelder utforming (lav rosafaktor) og innhold. «Tempolex better reading» passer innholdsmessig best for barneskoleelever, men også for ungdomsskole elever med store spesialpedagogisk behov. Faktisk er det slik at det er ungdomsskolene som i størst grad benytter «Tempolex better reading».

7) Systemet inneholder en mengde nøye systematiserte lister med ord eller regnestykker.

8) Læreren kan lage sine egne ordlister/tekster/oppgavelister tilpasse læreverket som benyttes eller tilpasses eget undervisningsopplegg.

9) Kartleggingsverktøyet STAS er fullintegrert med Tempolex bedre lesing, slik at etter kartlegging med STAS får en i stor grad informasjon om hvilke ordlister som det er relevant å øve på i «Tempolex bedre lesning». STAS er et screeningverktøy som er lett å gjennomføre for lærer. Dessverre finnes STAS bare på bokmål.

10) Matematikkmodulen kan benyttes for: a) Elever som trenger mange repetisjoner for å automatisere grunnleggende ferdigheter. b) For å gjennomføre automatisering for alle elever på de lave trinnene. c) Synes du det er for lite øvingsoppgaver i matematikkbøkene, kan du finne flere oppgaver i Tempolex matematikk for en noen temaer. Mengden oppgaver økes gradvis, slik at over noe tid vil mulighetene bli større.

Klikk her for å lese mer om hvert enkelt øvingsprogram!